Контакти

Офисът ни се намира в гр. София, България. Това е централният ни офис за Европа.

Адрес

Бул. „Околовръстен път” 67,
София 1404, България

Телефон

+359 882 539 431

Електронен адрес

info@dmzeolite.com

Съгласие

15 + 12 =

Свържи се с нас!